Anunturi concursuri, 24 aprilie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

REZULTATUL FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Tehnologie Electronica.