Anunturi concursuri, 23 septembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de laborant I(M) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Inginerie Chimica si Biochimie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocupareaa trei posturi vacante de administrator financiar din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica (fosta Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice), Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL inginer IA(S) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. de Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer – carnet de conducere categoriile B si C – din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, compartimentul Arhiva UPB.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Directiei Comerciale, Biroul Sigma TV.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare.

PROCES-VERBAL si RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Secretariatului Universitatii, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.

PROCES-VERBAL si RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (zugrav-vopsitor) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Lucrari si Servicii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Raportare, Statistica si Plata cu ora.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) si a postului vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Secretariat.