Anunturi concursuri, 23 iulie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.08.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Inovare si Transfer Tehnologic. Angajarea se face pe perioada nedeterminata sau, in cazul in care concursul este castigat de o persoana pensionata, pe perioada determinata.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei Comerciale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor, Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.