Anunturi concursuri, 23 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Raportare, Statistica si Plata cu Ora.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Mecanica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Compartimentul Arhiva.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Serviciulpentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Scolii Primare Politehnica:

  • PV – secretar I(S);
  • PV – ingrijitor;
  • PV – asistent medical.