Anunturi concursuri, 23 ianuarie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 17.02.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 17.02.2020, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Secretariat, sala CG 008, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Secretariat.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 17.02.2020, ora 11.00, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, cod postal 061071, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii ETTI, sala A 312, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviurilor la concursurile organizate pentru ocuparea unui post de administrator financiar III(S) si a unui post de muncitor calificat din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Dep. de Stiinte Aerospatiale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I din cadrul Facultatii de Stiinte si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.