Anunturi concursuri, 23 decembrie

ANUNT, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, sala A 210, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

ANUNT, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 17.01.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, sala JI 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Fac. SIM, Dep. De Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

ANUNT,  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 20.01.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL SI RAPORT FINAL  al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Alumni.

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucuresi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.01.2020, la sediul Splaiul Independentei, nr. 290, sector 6, Bucuresti, ora 1000, Spalkorie Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate angajarea se va face pe perioada de 1 an), cu norma intreaga, a sase posturi contractuale de executie de ingrijitor, in cadrul Directiei intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de invatamant.

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.01.2020, ora 12°0, la sediul din Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, parter, camera R019, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de executie din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Birou Parc Auto: 1 post de administrator financiar I (M)

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.01.2020, ora 12°0, la sediul din Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea CAMPUS, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de executie de administrator financiar grad I (S) din cadrul Dep. Catedra UNESCO

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucuresti, in confonnitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.01.2020, la sediul din Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 10:00, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, (determinata daca concursul va fi castigat de o persoana pensionata), cu norma intreaga, a urmatorului post contractual vacant de executie din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti: 1 post de administrator financiar I (S) – Directia Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti