Anunturi concursuri, 22 noiembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. de Mecanica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Contractare, Asistenta, Legislatie, Achizitii publice.