Anunturi concursuri, 22 iulie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a patru posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I (M) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, secretariat.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG.Nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr.5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr.  313, Sector 6, Bucuresti, sala JB 205, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.