Anunturi concursuri, 21 noiembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producere si Utilizare a Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) din cadrul CAMPUS.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata determinata de 3 ani, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producere si Utilizare a Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Echipamente si Instalatii Termice.