Anunturi concursuri, 21 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probelor scrise la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de sef birou din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Alocatii Bugetare si Contabilitate de Gestiune, Biroul Venituri Extrabugetare si Fonduri Speciale, Biroul Bugete si Activitate Economica si Biroul Cercetare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei Formare Continua.