Anunturi concursuri, 21 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer II(S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Retele si Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu-administrator financiar I(S) si a postului vacant de administrator financiar I(S)din cadrul Serviciului Audit.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante deadministrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Cercetare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator-sef facultate din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant desef serviciu din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Contracte, asistenta, avizare si legislatie achizitii publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii, produse, lucrari si servicii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de pompier din cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei DEzvoltare Patrimoniu, Biroul Administrare Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de laborant debutant din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Actionari Electrice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Catedrei UNESCO:

  • PV – administrator financiar debutant (S);
  • PV – administrator financiar I(S).

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, formatia de lucru din Complex Leu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica “C. Nenitescu”.