Anunturi concursuri, 20 septembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor 5 (cinci) posturi vacante de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea a doua posturi vacante de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. de Telecomunicatii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat – strungar – din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Audit.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor cinci posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului.