Anunturi concursuri, 20 noiembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice, procedura suspendata in data de 26.03.2020.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. DCAE.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical din cadrul Scolii Primare Politehnica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala 101, corp C, etaj I, Biblioteca Centrala, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat I (operator dezinsectie, deratizare, dezinfectie) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.