Anunturi concursuri, 20 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

REZULTATUL FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (tamplar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.