Anunturi concursuri, 20 decembrie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JD 007, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 21.01.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 280-290, sector 6, Bucuresti, Atelier Tehnic Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de muncitor calificat I (zugrav-zidar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 21.01.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, sala CB 016, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de muncitor calificat I(M) din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.