Anunturi concursuri, 2 septembrie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sofer din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014 anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Inginerie Industriala si Robotica, Sep. Roboti si Sisteme de Productie.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 27.09.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata (in cazul ocuparii postului de catre o persoana pensionata, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Lucrari si Servicii.

ANUNT si FISELE POSTURILOR Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CG 008, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata (in cazul ocuparii postului de catre o persoana pensionata, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Secretariat: un post de secretar I(S) si un post de secretar I(M).

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata (in cazul ocuparii postului de catre o persoana pensionata, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor calificat (zugrav-vopsitor) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Proces Verbal UNESCO  – pentru ocuparea unui post contractual vacant de Aministrator financiar I (S) din cadrul Departamentului UNESCO