Anunturi concursuri, 2 iulie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi de muncitor calificat (instalator) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician debutant din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.