Anunturi concursuri, 2 decembrie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Alumni.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Mecatronica si Mecanica de Precizie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producere si Utilizare a Energiei.