Anunturi concursuri, 2 august 2018

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.