Anunturi concursuri, 2 aprilie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) – specialist design si dezvoltare web din cadrul Serviciului Relatii Publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S) si a unui post de administrator financiar debutant (S) din cadrul Biroului Evidenta si Gestiunea Proiectelor, Directia Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (deratizare, dezinsectie) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat (sudor) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.04.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Biblioteca Centrala, corp C, sala 101, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate angajarea se va face pe perioada de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Electricieni.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Tehnologie Electronica.