Anunturi concursuri, 19 septembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Roboti si Sisteme de Productie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post vacant de administrator financiar I(S) si a unui post vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Intretinere Spatii de Invatamant si Camine.