Anunturi concursuri, 19 iulie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sofer din cadrul Directiei DEzvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Material Rulant de Cale Ferata.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu precederile Legii 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 12.08.2019, ora 11.00, sala JA 001, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea de va face pe o perioada de un an), cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie in Limbi Straine.