Anunturi concursuri, 19 aprilie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. de Tehnologie Electronica si Fiabilitate.