Anunturi Concursuri, 18 Noiembrie

Proces verbal

Azi 18.11.2019, comisia de examen stabilită prin decizia rectorului nr. 3167 din data de 14.10.2019, în urma interviului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Muncitor calificat 1 din cadrul Direcţiei Întreţinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești:

UPB PV 18.11.2019
UPB PV 18.11.2019

Proces verbal

Azi 18.11.2019, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 3199 din 21.10.2019, în urma verificării dosarelor candidaţilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de administrator financiar 1 (S) din cadrul Direcţiei Achiziţii, Serviciul Contractare, Legislaţie, Achiziţii Publice a stabilit:

UPB Anunturi Concursuri 18.11.2019
UPB Anunturi Concursuri 18.11.2019

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 10.12.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Scoala Primara Politehnica, Cancelarie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.