ANUNTURI CONCURSURI – 18 MARTIE

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi de muncitor calificat (bucatar), 6 posturi de muncitor necalificat (ajutor de bucatar), 5 posturi de muncitor necalificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti (Cantina R3)