Anunturi concursuri, 18 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (instalator in constructii – instalatii sanitare/gaz) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Formatia de instalatori Complex Leu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant detehnician IA(M) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant deadministrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant deadministrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Mecanica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.