Anunturi concursuri, 18 decembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(S) din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.

RAPORT FINAL al examenului organiat pentruu promovarea personalului din cadrul Fac. ISB, Dep. Mecanica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Editura Politehnica.