Anunturi concursuri, 18 aprilie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.