Anunturi concursuri, 17 septembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (strungar) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Dep. UNESCO.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), 1/2 norma, din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 09.10.2019, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de psiholog debutant din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.