Anunturi concursuri, 17 noiembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala F019, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R023, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R401, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (operator dezinsectie, dezinfectie, deratizare) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.