Anunturi concursuri, 17 iulie

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M) din cadrul FAIMA, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei Comerciale.