Anunturi concursuri, 17 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane, Directia Informatizare si Resurse Umane.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Raportare, Statistica si Plata cu Ora, Directia Informatizare si Resurse Umane.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Scolii Primare POLITEHNICA:

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor necalificat, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Compatrimentul Arhiva.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.