Anunturi concursuri, 17 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar III(S) si a probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, ambele in cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. de Stiinte Aerospatiale “Elie Carafoli”.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.