Anunturi concursuri, 16 iulie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personaluluidin cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.