Anunturi concursuri, 16 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor 2 (doua) posturi vacante de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma analizarii situatiei depunerii dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant deinginer debutant (S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice si Frigorifice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant deinginer debutant (S) din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.