Anunturi concursuri, 16 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat (zugrav-zidar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de casier I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma stabilirii rezultatului final al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.