Anunturi concursuri, 15 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de sef birou in cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Alocatii Bugetare si Contabilitate de Gestiune, Biroul Venituri Extrabugetare si Fonduri Speciale, Biroul Bugete si Activitate Economica, Biroul Cercetare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei Formare Continua.