Anunturi concursuri, 15 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Retele si Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Actionari Electrice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Dep. UNESCO:

  • PV – administrator financiar I(S);
  • PV – administrator financiar debutant (S).

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica “Costin Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer II(S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de laboratnt debutant din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator-sef facultate din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii, produse, lucrari si servicii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de sef Serviciu – administrator financiar I(S) si administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Audit.

PROCES-VERBAL incheiat in urma analizarii situatiei depunerii dosarelor candidatilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor din cadrul Centrului CAMPUS.

PROCES-VERBAL incheiat in urma analizarii situatiei depunerii dosarelor candidatilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Contracte, asistenta, avizare si legislatie achizitii publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, DEp. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrare Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventariere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor 4 (patru) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Cercetare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.