Anunturi concursuri, 14 februarie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, unui post vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Comerciale, Serviciul Promovare si Branding.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata determinata de un an, posturilor de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 09.03.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 09.03.2020, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Automatica si Calculatoare, sala ED 010, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 09.03.2020, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala 2.2 Biblioteca, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de inginer II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 09.03.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala 2.2 Biblioteca, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Biroul Centrul de Antreprenoriat.