Anunturi concursuri, 14 decembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

 PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.