Anunturi concursuri, 13 octombrie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 04.11.2020, ora 10.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Administratie, corp A, sala 050 (decanat), a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar debutant (S).