Anunturi concursuri, 13 noiembrie

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Macatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.