Anunturi concursuri, 13 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S)si a unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Dep. de Stiinte Aerospatiale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de casier I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.