Anunturi concursuri, 12 aprilie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) si ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.