Anunturi Concursuri, 11 Septembrie

Proces Verbal încheiat in urma susținerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Muncitor calificat (strungar) din cadrul Facultatii de Stinta si Ingineria Materialelor, Laboratorul Procesarea Materialelor Metalice și Ecometalurgie.

Proces Verbal incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S) si a unui post vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secreatariat.

Proces Verbal incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S) si a unui post vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare