Anunturi concursuri, 11 iulie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei Comerciale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea celor patru posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de tehnician debutant din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Retele Utilitare.