Anunturi concursuri, 11 aprilie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a celor doua posturi de muncitor calificat (sudor) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Electricieni.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Serviciul Contractare Evenimente.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere PAtrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.