Anunturi concursuri, 10 octombrie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata sau determinata de un an (in cazul in care concursul este castigat de o persoana pensionata), a celor cinci posturi de ingrijitor (femeie de serviciu) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog debutant din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de sef serviciu si sef birou din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Serviciul Contabilitate Proiecte/Serviciul Contabilitate Fonduri Externe.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Financiar.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Mecatronica si Mecanica de Precizie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Valorificare Resurse.