Anunturi concursuri, 10 iunie

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 03.07.2019, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, ora 10.00, sala A 308, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator-sef facultate in cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie facultate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator-sef facultate din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Administratie.