Anunturi concursuri, 10 iulie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator-sef facultate din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie facultate.